YAPAY ZEKA ALGORİTMALARININ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURUMSAL YÖNETİMİNE SAĞLAYABİLECEĞİ OLASI KATKILAR


Gözübüyük B.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.1184-1212, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1184-1212
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin anonim ortaklıklar üzerinde etkileri olması kaçınılmazdır. Bu teknolojiler, ortaklıkların kurumsal yönetimine katkı yaptığı oranda kabul görecektir. Kurumsal yönetimin inceleme konusu yaptığı en temel sorun, ortaklık yöneticileriyle pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarıdır. Söz konusu çıkar çatışmalarının en temel sebebi yöneticilerin kişisel çıkarları doğrultusunda karar alma eğiliminde olmasıdır. Buna karşın yapay zeka insani zaaflardan aridir. Bu bağlamda yapay zeka, insandan farklı olarak önyargısızdır. Bu açıdan, karar alma sürecinde yapay zekadan yararlanılması; yöneticilerle pay sahipleri arasındaki menfaat çatışmalarının azaltılmasına yardımcı olarak, ortaklıkta kurumsal yönetimin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka farklı parametreleri değerlendirerek, büyük veriyi kısa sürede analiz edip tahmin yapabilir. Bu özellikler, onu üst düzey yöneticilerin seçiminde doğru adayların tespit edilmesi bakımından etkili bir araç haline getirmektedir. Yapay zekanın kullanımında yapay zeka servis sağlayıcılarından hizmet almak risklidir. Bu nedenle ortaklık, yapay zeka altyapısını kurmalıdır. Bu bağlamda, ortaklıkta organizasyonel değişikliklere gidilmesi gerekir. Zira ancak işletme organizasyonunun bir parçası haline gelen yapay zeka ortaklık stratejisine uyum sağlayabilir.