Çürüksüz Servikal Lezyonların Restorasyonunda Universal Adezivlerin Farklı Uygulama ŞekillerininRestorasyonların Performansı Üzerine Etkilerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi - Clinical Comparison of Universal Adhesives in Terms of Different Application Modes onthe Restoration of Non-Carious Cervical Lesions


ERGİN E., ÖZ F. D., CANATAN S.

RDD 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 November - 02 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes