TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN BİLGİYİ SOYUTLAMA SÜRECİNDEKİ YERİ


Turan B., Sezen Yüksel N.

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2023, Buket Akkoyunlu,Hatice Ferhan Odabaşı,Aytekin İşman, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.549-566, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.549-566
  • Editors: Buket Akkoyunlu,Hatice Ferhan Odabaşı,Aytekin İşman, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Matematikteki kavramsal yapı ve ilişkilerin soyut içeriklerden oluştuğu ve matematiğin bir

soyutlama bilimi olduğu göz önüne alındığında bireyin bilgiyi oluşturma sürecinin önemi daha

da artmaktadır. Ülkemizde de matematik eğitiminin özel amaçları arasında “kendi öğrenme süreçlerini

bilinçli bir biçimde yönetebilecek, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecek

bireyler yetiştirmek” ifadesine yer verilerek aslında bilgi oluşum sürecinde bireyin aktif çabasına

dikkat çekilmiş ve artık bireyin bilgiyi ne kadar öğrendiği değil; nasıl öğrendiğinin önemi

vurgulanmıştır. Soyutlama; ön bilgilerin yeni matematiksel yapı çerçevesinde dikey olarak yeniden

organize edilme etkinliklerini kapsayan karmaşık bir kavramdır. Günümüz koşullarına

bakıldığında çığ gibi büyüyüp ilerleyen teknolojik gelişmelerin tam ortasına doğan yeni neslin

ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmiş öğrenme ortamlarına her geçen gün ihtiyaç artmaktadır.

Teknoloji destekli eğitimde bilginin çoklu temsillerinin sunulabiliyor oluşu, bireyin bilgiyi

daha iyi anlayıp yapılandırmasını sağlamaktadır. Sınırları sınıf dışına taşırarak bireyin istediği

zaman ve mekânda kendini geliştirmesine fırsatlar sunmaktadır. Hatta günümüzde artırılmış

gerçeklik uygulamaları ile eğitim daha üst seviyelere taşınabilmektedir. Matematikte soyut olan

birçok şey artırılmış gerçeklikle daha somut hale getirilerek bireyin deneyimlerle bilgilerini en

doğru şekilde yapılandırmasına imkân sağlamaktadır. Teknoloji destekli öğrenme ortamlarında

birey kendi öğrenme materyalini tasarlayabilir ya da öğretmeninin bir rehber olarak hazırlayıp

sunduğu materyallerden bilgiyi kendisi keşfedip yapılandırabilir. Bu çalışmada teknoloji destekli

öğrenme ortamlarının bireyin matematikteki soyutlama sürecine etkilerinden bahsedilecektir.

Çalışma kapsamında ilgili alanyazın incelenerek soyutlama sürecinde teknoloji kullanımına yönelik

etkinlikler sunularak bu etkinlikler yardımıyla öğrencilerin soyutlama becerilerinin nasıl

geliştiği ele alınacaktır.