Fen Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması


ÖZDEMİR ŞİMŞEK P., Karataş F. Z.

Yaratıcı Drama Dergisi, vol.15, no.1, pp.63-84, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21612/yader.2020.004
  • Journal Name: Yaratıcı Drama Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-84
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, it has been observed that there is a remarkable increase in the use of creative drama in science education. The aim of this study is to get an overview about the effect of using creative drama on students’ success in science education. For this purpose, related dissertations in YÖK National Thesis Centre data bases have been scanned. Assertations submitted between the years 1990 and 2015 were analyzed and sixteen of them investigating the effect of creative drama on students’ success and meeting the inclusion criteria were included in the meta-analysis research by the literature review. The experimental studies that used pre- and post-test designs have been chosen. Meta-analysis mean weighted effect size criteria was used as data analysis technique. The results of this study indicated the effect of creative drama on achievement in science education with a total mean weighted effect size of 1.109. This value could be classified as large according to the classification of Cohen (2000). It revealed that using creative drama in science education has a positive effect on students’ success.

Son yıllarda fen eğitiminde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin yapılan araştırmalarda büyük bir artış gözlenmektedir. Çalışmanın amacı meta-analiz ile fen eğitiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin fen başarısına etkisini belirlemektir. Bu amaçla YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan doktora ve yüksek lisans tezleri taranmıştır. Çalışma için 1990-2015 yılları arasında hazırlanan yaratıcı dramayla ilgili tezler incelenmiş ve bu tezler arasından ilköğretim fen eğitiminde yaratıcı dramayla ilgili olan 16 adet tez araştırmaya dahil edilmiştir. Bu tezler dahil edilme kriterlerine uygun olarak, özellikle deneysel çalışmalardan seçilmiştir. Veri analizi tekniği olarak meta-analiz etki büyüklüğüne göre değerlendirme kriterleri kullanılmıştır. Çalışmanın analizinde yaratıcı dramanın fen başarısına olan etki büyüklüğü 1.109 şeklinde bulunmuştur. Bu büyüklüğün Cohen’e (2000) göre geniş düzeyde bir etkiye sahip olduğu buna göre fen eğitiminde yaratıcı dramanın, öğrencinin fen başarısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.