TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARI


BUZ S., ÖNGEN Ç.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol.5, no.21, pp.321-338, 2018 (Peer-Reviewed Journal)