Kimlik, Farklılık ve Ortaklık: Türkiye'de Kadın Hareketinde Dayanışma Deneyimleri


Dinçer P.

Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Azize Ergeneli & Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.93-125, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.93-125
  • Editörler: Azize Ergeneli & Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör