Cognitive Behavioral Therapies in the Treatment of Internet Addiction


Creative Commons License

KÜÇÜKKARACA N., PAK H.

Bağımlılık Dergisi, vol.24, no.4, pp.528-538, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 24 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.51982/bagimli.1257407
  • Journal Name: Bağımlılık Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.528-538
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Internet addiction carries the risk of turning into a social problem due to the increase in the relationship with the internet in everyday life during the COVID-19 pandemic. Furthermore, cognitive behavioral therapy is one of the effective practice approaches in fighting against internet addiction. On the other hand, group therapies aim to show group members that they are not alone in their problems and develop social support systems while contending with these problems. In addition, group members become role models for each other. Turkey has also risk of that internet addiction become a social problem. However, there are a few studies in Turkey, investigating the effects of cognitive behavioral therapies in the treatment of internet addiction. Therefore, the aim of this study is to discuss cognitive behavioral therapy, which is one of the intervention approaches that can be used when working with internet addiction at group level. For this purpose, in this study, the concept and diagnosis criteria of internet addiction, interventions for internet addiction, cognitive-behavioral group therapies, and cognitive behavioral group therapies in the treatment of internet addiction were addressed within the framework of empirical research in the literature. To conclude, cognitive behavioral group therapies reduce the symptoms of internet addiction. There is nonetheless a need for research regarding different age groups, women, and COVID-19 pandemics as a risk factor.
İnternet bağımlılığı, COVID-19 pandemisi döneminde günlük yaşamda internet ile kurulan ilişkinin artması nedeniyle toplumsal bir soruna dönüşme riski taşımaktadır. İnternet bağımlılığı ile mücadelede etkili olan uygulama yaklaşımlarından biri bilişsel davranışçı terapidir. Bununla birlikte grup terapileri, grup üyelerine sorunlarında yalnız olmadıklarını göstermeyi ve bu sorunlarla mücadelede ederken sosyal destek sistemlerini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, grup üyeleri birbirlerine rol model olurlar. Türkiye’de de internet bağımlılığının toplumsal bir soruna dönüşme riski vardır. Fakat Türkiye’de internet bağımlılığı tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapilerinin etkilerini araştıran çalışmalar az sayıdadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, internet bağımlılığı ile grup düzeyinde çalışırken kullanılabilecek müdahale yaklaşımlarından biri olan bilişsel davranışçı terapiyi tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada internet bağımlılığı kavramı ve tanı kriterleri, internet bağımlılığına yönelik müdahaleler, bilişsel davranışçı grup terapileri ve literatürdeki ampirik araştırmalar çerçevesinde internet bağımlılığı tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapileri ele alınmıştır. Sonuç olarak, bilişsel davranışçı grup terapileri internet bağımlılığı semptomlarını azaltmaktadır. Ancak farklı yaş gruplarını, kadınları ve bir risk faktörü olarak COVID-19 pandemisini gözeten araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.