Gender Equity and Fairness in Socio-Technical Assemblages of Digital Food Markets in Turkey


Creative Commons License

ACARA E., ÇELİK G. Ö.

Fe Dergi, vol.15, no.1, pp.72-95, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.46655/federgi.1278543
  • Journal Name: Fe Dergi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.72-95
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study examines the impact of digitalization on women producers in the food market in Turkey, in relation to the increasing role of women's labor in digital markets during the Covid-19 pandemic. It explores the relationship between women's labor value and product prices, as well as the cyber-violence. The study used in-depth interviews with 10 female producers from various regions in Turkey and analyzed the data using MaxQDA software. The article highlights the challenges and potential benefits of the digital market for female producers and emphasizes the importance of designing digital tools that promote gender equality. The study reveals the gendered nature of digital food markets and advocates for a feminist-socio-technical future that promotes community economies. The paper situates gender as an analytical category and uses Lefebvre's spatial triad as a theoretical lens to explore the production of digital space in food markets. The study advocates for the development of justice scales and feminist-socio-technical tools to value the invisible and unpaid labor of women in the digital market.
Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sırasında dijital pazarlardaki kadın emeğinin artan rolüne özellikle odaklanarak Türkiye'de gıda pazarındaki kadın üreticilerin dijitalleşmenin etkisini incelemektedir. Çalışma, kadın emeğinin değeri ile ürün fiyatları arasındaki ilişkiyi ve kadınların maruz kalabileceği çevrimiçi şiddet araştırmaktadır. Çalışmada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 10 kadın üreticiyle derinlemesine görüşmeler yapılmış ve veriler MaxQDA yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Makale, kadın üreticiler için dijital pazarın zorluklarına ve potansiyel faydalarına ışık tutmakta ve cinsiyet eşitliğini teşvik eden dijital araçların tasarımının önemini vurgulamaktadır. Dijital gıda pazarlarının cinsiyetli doğasını ortaya koyan çalışma, topluluk ekonomilerini teşvik eden feminist-sosyo-teknik bir gelecek savunmaktadır. Makale, cinsiyeti bir analitik kategori olarak yerleştirir ve dijital alanın üretimini keşfetmek için Lefebvre'in mekansal üçlüsünü teorik bir lens olarak kullanır. Çalışma, kadınların dijital pazardaki görünmez ve ücretli emeğini değerlendirmek için adalet ölçeklerinin ve feminist-sosyo-teknik araçların geliştirilmesini savunmaktadır.