FOTOĞRAFI ÇEKİLEN PARÇALARIN CATIA CAD ORTAMINDA OTOMATİK MODELLENMESİ


Kayır Y., Akdulum A.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.20, no.4, pp.129-137, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, çeşitli parçalara ait fotoğrafları kullanarak parçanın CATIA CAD ortamında otomatik olarak modellenmesini sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. ImageCAD sistemi, prizmatik veya silindirik parçalardan elde edilmiş her türlü fotoğrafı kullanabilmektedir. Fotoğraflar üzerinden doğru, daire, yay, serbest eğri gibi geometrik elemanları kullanıcı etkileşimli olarak belirleyebilmektedir. Çıkarılan geometrik elemanlara ait bilgileri CATIA programının anlayacağı formatta dosyaya kaydedebilmektedir. CATIA ara yüzünde oluşturulan menüler ile kolaylıkla kontrol edilebilen ImageCAD, istenilen fotoğrafı bir CAD modeline dönüştürülebilmektedir. Elde edilen CAD modeli, CATIA’nın tüm imkânlarının kullanımına açıktır. Sistemin geliştirilmesinde Visual Basic bilgisayar programlama dili tercih edilmiştir