The Relationship Between Nature and Culture in Fiona Hall’s Installations


Sen Akkas S.

Art and interpretation (Online), vol.1, no.41, pp.23-30, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Fiona Hall, one of Australia’s leading contemporary artists, produces works within the framework of the concept of ecological destruction, which has become one of the most important problems of our time. She produced works in painting, photography, sculpture, and various media and gained fame with her numerous installations where she transforms various consumption objects into works of art. The aim of this article is to examine the relationship between nature and culture in Fiona Hall’s installations and to investigate the effects of nature–culture relationship on art practice. The research focuses on the cultural references that Hall uses to ordinary objects while transforming into aesthetic works of art. The data in the study were collected through literature review. In the study, in which the semiotic analysis method was used, besides the meaning seen in the works of the artist, connotation and deep meaning were examined. The artist has developed a contemporary critical discourse over the work of art with cultural indicators. The relationship between nature and culture has been presented with a political and critical point of view in his aesthetic works of art that he created from ready-made objects.
Avustralya’nın önde gelen çağdaş sanatçılarından biri olan Fiona Hall, günümüzün en önemli sorunlarından birisi haline gelen ekolojik yıkım kavramı çerçevesinde işler üretmektedir. Resim, fotoğraf, heykel ve çeşitli medyalarda eserler üreten sanatçı çeşitli tüketim nesnelerini sanat eserine dönüştürdüğü çok sayıdaki enstalasyonu ile ün kazanmıştır. Bu makalenin amacı Fiona Hall’un enstalasyon çalışmalarında doğa ve kültür ilişkisini incelemek ve doğa-kültür ilişkisinin sanat pratiğine etkilerini araştırmaktır. Araştırma, Hall’un sanat pratiğinde kullandığı sıradan nesnelerin estetik birer sanat eserine dönüşürken aldığı kültürel referanslara odaklanmaktadır. Araştırmada veriler literatür taraması yoluyla toplanmıştır. Göstergebilimsel çözümleme yönteminin kullanıldığı çalışmada sanatçının eserlerinde görülen anlamın yanı sıra yan anlam ve derin anlam incelenmiştir. Sanatçı kültürel göstergelerle sanat eseri üzerinden çağdaş eleştirel bir söylem geliştirmiştir. Doğa ve kültür ilişkisi, onun hazır nesnelerden oluşturduğu estetik sanat eserlerinde, politik ve eleştirel bir bakış açısı ile sunulmuştur.