Water insecurity in ecological social work perspective


Creative Commons License

Tok M. G., Orbay İ.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.4, pp.1786-1808, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 31 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33417/tsh.730739
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1786-1808
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This paper deals with water insecurity, which is the current problem of the world, from a social work perspective. It provides a framework for an approach to the interventions that social workers can carry out against water insecurity, which is a global problem. Water insecurity causes negative consequences for both individuals and the ecosystem. This study aims to make it visible by the social work discipline and produce to solution strategies by means of social work practices and science. In order to provide the necessary change in water insecurity, it is important for the world and the ecosystem that creative practices are put forward by social workers on the basis of human rights, social justice and shared responsibility principles.

Bu çalışma; tüm dünyanın güncel sorunu olan su güvensizliğini sosyal hizmet bakış açısı ile ele almaktadır. Küresel bir problem olan su kıtlığına karşı sosyal hizmet uzmanlarının aktif olarak neler yapabileceğine dair bir yaklaşım çerçevesi sunmaktadır. Su güvensizliği konusunun hem bireyler hem de ekosistem açısından olumsuz sonuçları nedeniyle konuyu analiz etme ve gerekli müdahaleleri gerçekleştirebilmek açısından sosyal hizmet uygulamalarına ışık tutması hedeflenmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının su güvensizliği konusunda mikro, mezzo ve makro düzeyde gerekli değişimi sağlamak için; insan hakları ve sosyal adalet temelinde bilgi, beceri ve değerleri ile yaratıcı uygulamalar ortaya koyması dünya ve ekosistem için önem arz etmektedir.