SANAT PRATİĞİNDE J. L. BORGES ETKİSİ: “BABİL KİTAPLIĞI” ÖYKÜSÜNÜN GÖRSELLEŞME SÜRECİ ÜZERİNE KÜLTÜREL OKUMALAR


Demir Koyuncu S. B.

Sanat Yazıları, no.42, pp.141-161, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Sanat Yazıları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-161
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract: The unique expression in Jorge Luis Borges’ fictions has enabled the author to create his own myth universe. The author designs the universe as a library including all texts which have been already written or to be written in the future, and makes inferences about the human existence in the example of “The Library of Babel”. In today’s art practice, there are many artworks regarding the visualization of the fiction of universe introduced by “The Library of Babel”. In these artworks, there are contents giving references to a wide range of areas from antiquity to history of classic culture and new cultural studies, and these cultural contents become clear in the artist’s discourses. The readings of visualization of “The Library of Babel” can be made in art practice with the titles such as knowledge organizations and changing thought practices referring to a remarkable area in the early readings of the culture history and the transfer of knowledge and changing procedures in current cultural readings.

Keywords: J. L. Borges, The Library of Babel, Art Practice, Cultural History, Cultural Contents.

Öz: Jorge Luis Borges’in kurmacalarındaki özgün anlatım, yazarın kendine ait mit evreni yaratmasını sağlamıştır. Babil Kitaplığı örneğinde yazar, evreni yazılmış ve yazılacak tüm metinleri içeren bir kütüphane olarak tasarlamakta, insanın varoluşuna dair çıkarımlar yapmaktadır. Günümüz sanat pratiğinde, Babil Kitaplığı’nın sunduğu evren kurgusunun görselleştirilmesine dair pek çok çalışmayla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmalarda antikiteden, klasik kültür tarihine ve yeni kültürel çalışmalar gibi geniş bir alana referans veren içerikler bulunmakta, sanatçı söylemlerinde bu kültürel içerikler belirginleşmektedir. Kültür tarihinin erken okumalarında hatırı sayılır bir alana işaret eden bilgi örgütlenmeleri ve değişen düşünce pratikleri, güncel kültürel okumalarda ise bilginin aktarılması ve değişen yöntemleri gibi başlıklarla, sanat pratiğinde Babil Kitaplığı görselleştirmelerinin okumaları yapılabilmektedir.

Anahtar Sözcükler: J. L. Borges, Babil Kitaplığı, Sanat Pratiği, Kültür Tarihi, Kültürel İçerikler.

Abstract: The unique expression in Jorge Luis Borges’ fictions has enabled the author to create his own myth universe. The author designs the universe as a library including all texts which have been already written or to be written in the future, and makes inferences about the human existence in the example of “The Library of Babel”. In today’s art practice, there are many artworks regarding the visualization of the fiction of universe introduced by “The Library of Babel”. In these artworks, there are contents giving references to a wide range of areas from antiquity to history of classic culture and new cultural studies, and these cultural contents become clear in the artist’s discourses. The readings of visualization of “The Library of Babel” can be made in art practice with the titles such as knowledge organizations and changing thought practices referring to a remarkable area in the early readings of the culture history and the transfer of knowledge and changing procedures in current cultural readings.

Keywords: J. L. Borges, The Library of Babel, Art Practice, Cultural History, Cultural Contents.