Triangüler fibrokartilaj lezyonu olan bireylerde ulnokarpal stres testinin cevaplılık ve geçerlik özel- liklerinin araştırılması: pilot çalış- ma sonuçları


Akar Z., AYHAN KURU Ç., AYHAN E., KURU İ.

31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 October 2022, vol.56, pp.54

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 56
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.54
  • Hacettepe University Affiliated: Yes