A Method That Can Be Used in the Career Counseling Process with LGBTIQ+ University Students: Career Structuring Interview


Creative Commons License

Gürbüz F.

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 June 2022, pp.577-578

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.577-578
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to theoretically examine the Career Construction Interview, which is a method that can be used in the career counseling process with LGBTIQ+ university students, and to emphasize the benefits of career counseling carried out with this method for the client. Individuals who define themselves as LGBTIQ+ face great difficulties in reaching their targeted careers through higher education. It is stated that students who are outside of heteronormative gender and/or sexual orientations experience difficulties in their career journeys and mental health problems due to gender and/or sexual orientation diversity. It has been found that LGBTIQ+ students have difficulties in finding support in terms of career development, and those who access this support perceive the following shortcomings while receiving career counseling services: Role models who are open to gender and/or sexual orientation diversity, more specific psychological support to effectively cope with the obstacles they encounter on the way to their careers. Although it is undeniable that the general career counseling application offered to university students provides a certain level of help to LGBTIQ+ individuals, it is thought that students with gender and/or sexual orientation diversity need a specially structured career counseling service in order to stay strong against discrimination and to prepare them for their dream careers through their higher education. In line with this need, Career Construction Theory (CCC) is frequently used as a means of addressing the unique situation of individuals in career counseling with students with a diversity of gender and/or sexual orientation. The main thesis of CCC is about writing one's own career story. In this theory, it is aimed to help clients feel in a primary role in writing their careers and life stories. In career counseling, "Career Construction Interview" (CCI) is used to reveal the career and life story of the client. CCI is a tool consisting of a set of questions developed to determine the dynamics and motivations of individuals that affect their career choices. Within the scope of this study, the KYG method, which aims to contribute to the self-recognition of LGBTIQ+ university students in structuring their careers, has been introduced. CCI provides career counselors with a good example of how LGBTIQ+ individuals can work with the difficulties they experience in their careers or in preparation for their careers. Gaining awareness of the methods and techniques used in career counseling for LGBTIQ+ individuals, one of the disadvantaged groups, is important for mental health professionals to develop their multiculturalism.

Bu çalışmada, LGBTİQ+ üniversite öğrencileriyle yürütülen kariyer danışmanlığı sürecinde kullanılabilecek bir yöntem olan Kariyer Yapılandırma Görüşmesi'ni kuramsal olarak incelemek ve bu yöntemle gerçekleştirilen kariyer psikolojik danışmanlığının danışan için faydalarına vurgu yapmak amaçlanmaktadır. Kendini LGBTİQ+ olarak tanımlayan bireyler, yükseköğrenim yoluyla hedefledikleri kariyerlerine ulaşma noktasında büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Heteronormatif cinsiyet ve/veya cinsel yönelimlerin dışında kalan öğrencilerin, cinsiyet ve/veya cinsel yönelim çeşitlilikleri nedeniyle kariyer yolculuklarında zorluklar ve ruhsal sağlık sorunları yaşadıklarını belirtilmektedir. LGBTİQ+ öğrencilerin kariyer gelişimleri açısından destek bulmakta zorlandıklarını, bu desteğe erişenlerin ise kariyer danışmanlığı hizmeti alırken şu eksiklikleri algıladıklarını bulunmuştur: Cinsiyet ve/veya cinsel yönelim çeşitliliğine açık olan rol modeller ve kariyerlerine giden yolda karşılarına çıkan engellerle etkili bir şekilde başa çıkmaları için daha özel psikolojik destek. Üniversite öğrencilerine sunulan genel kariyer danışmanlığı uygulamasının LGBTİQ+ bireylere belli düzeyde yardım sağladığı gerçeği yadsınmasa da, cinsiyet ve/veya cinsel yönelim çeşitliliğine sahip olan öğrencilerin ayrımcılık karşısında güçlü kalmaları ve yükseköğrenimleri aracılığıyla hayallerindeki kariyerlere uygun şekilde hazırlanmaları amacıyla özel olarak yapılandırılmış kariyer danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duydukları düşünülmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, cinsiyet ve/veya cinsel yönelim çeşitliliğine sahip öğrencilerle yapılan kariyer danışmanlığında bireylerin kendine özgü durumunu ele almanın bir aracı olarak Kariyer Yapılandırma Kuramı (KYK) sıklıkla kullanılmaktadır. KYK’nın ana tezi, kişinin kendi kariyer hikayesini yazmasıyla ilgilidir. Bu kuramda danışanların kendi kariyerlerini ve hayat hikayelerini yazma konusunda birincil rolde hissetmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Kariyer danışmanlığında danışanın kariyerini ve yaşam öyküsünü ortaya çıkarmak için "Kariyer Yapılandırma Görüşmesi" (KYG) kullanılmaktadır. KYG, bireylerin kariyer seçimlerini etkileyen dinamikleri ve motivasyonlarını belirlemek üzere geliştirilmiş bir dizi sorudan oluşan bir araçtır. Bu çalışma kapsamında, LGBTİQ+ üniversite öğrencilerinin kendini tanıma yoluyla kariyerini yapılandırmasına katkı sağlamayı amaçlayan KYG yöntemi tanıtılmıştır. KYG, kariyer danışmanlarına LGBTİQ+ bireylerin kariyerlerinde ya da kariyerlerine hazırlık sürecinde yaşadıkları zorluklarla nasıl çalışılabileceğine dair iyi bir örnek sunmaktadır. Dezavantajlı gruplardan biri olan LGBTİQ+ bireylere yönelik kariyer danışmanlığında kullanılan yöntem ve tekniklerin farkındalığının kazanılması, ruh sağlığı profesyonellerinin çok kültürlülüklerini geliştirmeleri açısından önemlidir.