Sağkalım Analiz Yöntemlerinin Uyum Değerlendirmesinde Kullanımı Koroner Anjiyografi Yapılan Hastaların Damar Darlığına İlişkin Bir Örnek


YILMAZ IŞIKHAN S. , KARABULUT E. , KILIÇKAP M.

18. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2016

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye