TOXICOLOGY


Başaran A. N. (Editor), Baydar T. (Editor), Ündeğer Bucurgat Ü. (Editor), Aydın Dilsiz S. (Editor), Erkekoğlu Ü. P. (Editor), Girgin G. (Editor), ...More

Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2020

 • Publication Type: Book / Textbook
 • Publication Date: 2020
 • Publisher: Hacettepe Üniversitesi Basımevi
 • City: Ankara
 • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Toksikoloji, kimyasal maddeler ile biyolojik ve fiziksel etmenlerin canlı organizmalar ve çevre üzerindeki istenmeyen, zararlı ve olumsuz sonuçlarını inceleyen bir bilimdir. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan toksikoloji, geçmişte hayvan zehirleri ve bitki özütlerinin avlanma ve suikastlar gibi farklı amaçlarla kullanıldığı, zehirler hakkında kısıtlı bilgilere sahip olunan bir düzeyden, günümüzde, yaşamın her alanında maruz kaldığımız fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerin toksik etkilerinin tanımlanması, kapsamlı olarak incelenmesi ve risk değerlendirilmesinin yapılmasını da içeren çok geniş bir uygulama alanında faaliyet gösteren bir bilim dalı haline gelmiştir. Bugün, temas edilen her etmenin olası toksisitesi, sağlık alanında çalışanlar, kural/yasa koyucu idari kurumlar ile ürünün güvenilir bir şekilde kullanımı ve farklı konularda sorumluluğu olanlar için büyük bir kaygı kaynağı olmaya devam etmektedir. Kitap 12 bölümden oluşmaktadır:

 • TOKSİKOLOJİYE GİRİŞ VE TOKSİKOLOJİDE GENEL KAVRAMLAR Gözde Girgin, Terken Baydar
 • TOKSİSİTE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Pınar Erkekoğlu, Nurşen Başaran
 • RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK YÖNETİMİ Gözde Girgin, Belma Koçer Gümüşel, Ülkü Ündeğer Bucurgat
 • KSENOBİYOTİKLERİN ORGANİZMADAKİ YAZGISI: TOKSİKOKİNETİK Aylin Gürbay, Belma Koçer Gümüşel, Hilal Özgüneş
 • TOKSİK ETKİ MEKANİZMALARI Gönül Şahin
 • GENETİK TOKSİKOLOJİ Pınar Erkekoğlu, Ülkü Ündeğer Bucurgat
 • KARSİNOJENEZ Sevtap Aydın Dilsiz, Belma Koçer Gümüşel
 • GELİŞİMSEL TOKSİKOLOJİ Suna Sabuncuoğlu, Aylin Gürbay
 • İMMÜNOTOKSİKOLOJİ Sevtap Aydın Dilsiz, Nurşen Başaran
 • GENETİK POLİMORFİZM VE TOKSİKOLOJİK SONUÇLARI Hilal Özgüneş, Ülkü Ündeğer Bucurgat, Nurşen Başaran
 • ETKİLEŞMELER VE TOKSİKOLOJİK SONUÇLARI Suna Sabuncuoğlu, Hilal Özgüneş
 • AKUT ZEHİRLENME TEDAVİSİNİN TEMEL İLKELERİ Aylin Gürbay, Terken Baydar