Use of Language-Based Artificial Intelligence in Medicine


KUNT M. M.

Anatolian Journal of Emergency Medicine, vol.6, no.3, pp.137-140, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

ChatGPT, which stands for Chat Generative Pre-trained Transformer, is a language model-based artificial intelligence model developed by OpenAI. ChatGPT was first made available as a free research preview. Currently, the corporation has made the GPT-3.5 version publicly available for free. A enhanced version called GPT-4 is offered only to paid users under the trade name "ChatGPT Plus." It has been trained using a big set of text data and is continually being trained. It can communicate with humans and generate writing on a range of themes. These capabilities enable a variety of medical usage scenarios. In this paper, we discuss the usage of Chat GPT and other language-based artificial intelligence models in medicine.
Açılımı Chat Generative Pre-trained Transformer olan ChatGPT, OpenAI firması tarafından geliştirilen bir dil modeli tabanlı bir yapay zeka modelidir. ChatGPT ilk önce ücretsiz bir araştırma önizlemesi olarak yayınlanmıştır. Şu anda firma ücretsiz olarak GPT-3.5 tabanlı sürümü herkesin erişimine açmıştır. GPT-4 tabanlı gelişmiş sürüm "ChatGPT Plus" ticari adı altında sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabilmektedir. Geniş bir metin verisi kümesi kullanılarak eğitilmiştir ve hala eğitilmeye devam edilmektedir. İnsanlarla akıcı bir şekilde iletişim kurabilmektedir ve çeşitli konularda metin üretebilme kabiliyetine sahiptir. Bu özellikleri, tıp alanında da çeşitli kullanım senaryolarını mümkün kılamaktadır. Bu yazıda Chat GPT ve benzeri dil tabanlı yapay zeka modellerinin tıpta kulanımı tartışılacaktır.