Tuberculosis and Proverty: Patients’ Socio-Demographical Characteristics, Living Conditions and Their Assesment about the Causes of Disease


Creative Commons License

Karataş K.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.19, no.2, pp.7-20, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.7-20
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Bu araştırma hastanede yatarak tedavi gören tüberküloz (TB) hastalarının sosyo demografik özelliklerini, yaşam koşullarını ve yoksulluğa ilişkin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalardan bir soru kâğıdı aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada hastaların öğrenim düzeyinin düşük (% 59, 3’ ü ilkokul ve daha düşük eğitimli), iki ya da üç çocuklu ailelerden oluştuğu, çoğunun işsiz olduğu (%38,8) ve yarıya yakınının (%47, 1) sosyal güvencesinin olmadığı, düşük gelirli (Ortalama gelir, 545,68 TL) ailelerden geldiği ve kötü koşullara sahip evlerde yaşadığı belirlenmiştir. Hastaların yoksulluk nedenlerini işsizlik, sosyal adaletsizlik, düşük öğrenim düzeyi, kötü yönetim ve yüksek enflasyon gibi makro etmenlere bağladığı saptanmıştır. Bununla birlikte, araştırma bulguları işsiz olma, ilave hastalığa sahip olma ve şanssızlık gibi mikro düzey etmenlerin de etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Hastaların değerlendirmelerine göre yoksulluk nedenleri ile hastalığa yakalanma nedenleri arasında ilişki olduğu görülmektedir. Tüberküloz hastalarına göre yoksulluk ve tüberküloza yakalanma nedenleri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: tüberküloz, yoksulluk, hastanede yatan hastalar.

SUMMARY

The main purpose of this study is to determine socio-demographic characteristics living conditions, and how they perceive the relationship between poverty reasons and reasons for their illness in hospitalized patients with tuberculosis (TB). The data collected from the inpatients of Atatürk Lung Diseases and Chest Surgery Hospital in Ankara by using a questionnaire.  Findings indicated that the patients had low level of education (% 59, 3, primary school and lower), had families with two or more children, most of them unemployed (%38, 8) approximately half of them (%47, 1) did not have social security, and they were from low-income families (Average income 545, 68 TL) and lived in poor housing conditions. Findings showed that the patients believe that poverty reasons are related to macro level factor such as unemployment, social injustice, and low level of education, bad administration and high inflation.  However, findings also indicated that the patients perceive that reasons for their illness related to micro level factors such as unemployment, additional illness, and bad luck. According to the patients’ evaluation, there were significant and positive relation between poverty reasons and reasons for catching TB.

Key Words: tuberculosis, poverty, hospitalized patients.