Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği


OCAK S., GİDER Ö., GİDER N., TOP M.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.28, pp.105-126, 2017 (Peer-Reviewed Journal)