Periodontal Surgery Selection in Different Type Gingival Recessions: Systematic Approach


Gür A. T. , Güncü G. N. , Çakın B., Özcan Bulut S.

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.1, no.279, pp.539

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.539

Abstract

Objective: As a result of gingival recessions esthetic problems, dental sensitivity and root caries can be develop. Periodontal plastic surgery procedures have long been used for the treatment of gingival recessions, with the aim of eliminating esthetic problems, dental hypersensitivity and preventing root surface caries. Clinical situation of recession, presence of carious/non-carious cervical lesion, tooth and root position, interdental bone level, soft tissue thickness, keratinized tissue width and number of affected teeth should be assessed and most suitable surgical technique should be selected. Case: Coronally advanced flap, free gingival graft and subepithelial connective tissue graft techniques are surgical techniques that can be identified as periodontal plastic surgery. In the present case report, including three different clinical situation and treatment options, coronally positioned flap was applied to maxillary multiple recession defects, subepithelial connective tissue graft + coronally positioned flap was applied to isolated single mandibular anterior tooth and free gingival graft was applied to isolated mandibular anterior tooth with gingival recession and mucogingival stress due to inadequate keratinized tissue width and sixmonth follow-up results were presented. Conclusion: These three cases will be discussed in a systematic way, based on the existing clinical situation, how treatment should be selected and the advantages/ disadvantages of the techniques.Successful periodontal treatments can be performed with proper diagnosis, treatment planning and appropriate surgical technique selection according to the steps of the evidence based dentistry

Amaç: Dişeti çekilmesi sonucu estetik problemler, diş hassasiyeti ve kök çürükleri gibi durumlar gelişebilir. Periodontal plastik cerrahiler, esas olarak estetik kaygı, kök hassasiyetini giderme ve kök yüzey çürüklerinin oluşumunu engelleme amacıyla, diş eti çekilmelerinin tedavisi için uzun yıllardır uygulanmaktadırlar. Çekilme defektlerin klinik görünümü, çürüklü veya çürüksüz servikal lezyon varlığı, diş pozisyonu, köklerin pozisyonu, proksimal kemik kaybı, yumuşak doku kalınlığı, keratinize dişeti miktarı ve çekilme olan diş sayısı basamak basamak değerlendirilmeli ve ona göre uygulanacak tedavi yöntemi seçilmelidir. Olgu: Koronale pozisyone flap, serbest dişeti grefti ve subepitelyal bağ dokusu grefti periodontal plastik cerrahi olarak adlandırılabilecek cerrahi tekniklerdendir. Üç farklı klinik durumu ve var olan klinik duruma göre üç farklı tedavi seçeneğini barındıran vaka sunumumuzda maksiller çoklu diş eti çekilmesinde koronale pozisyone flap, tek diş ile sınırlı alt anterior diş eti çekilmesinde subepitelyal bağ dokusu grefti ile koronale pozisyone flap ve yetersiz yapışık dişeti genişliği nedeniyle mukogingival stress bulunan alt anterior izole çekilmede serbest diş eti grefti ile uygulanan tedaviler ve 6 aylık takipleri sunulmaktadır. Sonuç: Bu üç vaka üzerinden var olan klinik duruma göre tedavi yönteminin nasıl seçilmesi gerektiği ve tekniklerin avantajları/dezavantajları sistematik bir şekilde tartışılacaktır. Kanıta dayalı diş hekimliğinin basamaklarına uyarak doğru teşhis, doğru tedavi planlaması ve doğru cerrahi teknik seçimi ile başarılı periodontal tedaviler gerçekleştirilebilir