Veri Setinde Eksik Gözlem Olması Durumunda Goodman-Kruskal Gamma, Gwet AC2 ve Krippendorff Alfa Uyum Ölçütlerinin Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması


ŞENCELİKEL T., ZENGİN H. Y., ÖĞÜŞ E.

XVIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes