Enfeksiyöz Keratitlerde Tanı ve Ayırıcı Tanıda Ön Segment Görüntüleme Yöntemleri


Kocabeyoğlu S., Dikmetaş Ö.

in: Kornea Hastalıklarında Ön Segment Görüntüleme ve Ayırıcı Tanıda Kullanımı - 2021, Nilgün Yıldırım, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.50-61, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.50-61
  • Editors: Nilgün Yıldırım, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET
Enfeksiyöz keratitler, sık görülen ve görmeyi tehdit eden, gelişmekte olan ülkelerde görme kaybının önemli bir nedeni olan klinik bir tablodur. Bu başlık altında; bakteriyel, viral, fungal ve paraziter keratitler yer almaktadır. Tanı genellikle kornea epitel defekti ve stromal infiltrasyonun klinik görünümüne göre biyomikroskopi ve mikrobiyolojik yöntem ile etkenin gösterilmesi ile koyulmaktadır. Bu etkenlerin saptanması ve ayırıcı tanılarının yapılabilmesi için kültür, yayma, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) incelemelerine ek olarak ön segment optik koherens tomografi (ÖS-OKT), in vivo konfokal mikroskopi (İVKM), ultrason biyomikroskopi (UBM), scheimpflug fotoğraflama, dansitometri, optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) teknikleri kullanılmaktadır. Bu bölüm kapsamında ön segment görüntüleme teknikleri ile enfeksiyöz keratit tanısı ve ayırıcı tanısındaki yerleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyöz keratitler; tanı; ayırıcı tanı; in vivo konfokal mikroskopi