Yükseköğretim Hizmeti Karşılığında Devlet Yükseköğretim Kurumlarına Ödenen Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Öğretim Ücretlerinin Kanunilik İlkesine Uygunluğu


Tosun M. U.

Vergi Dünyası Dergisi, vol.36, no.426, pp.13-29, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 426
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Vergi Dünyası Dergisi
  • Page Numbers: pp.13-29

Abstract

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanun ile düzenlenmesi Anayasal bir zorunluluktur. Bir mali yükümün kanunla düzenlenebilmiş sayılabilmesi için, tarh, tahakkuk, zamanaşımı gibi unsurlarının da kanunla belirlenmesi gerekir. Bu çalışma ile yükseköğretim karşılığında devlet yükseköğretim kurumlarına ödenen vergi benzeri mali yükümlülük niteliğindeki öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti ve öğretim ücretlerine ilişkin düzenlemelerin anayasal kanunilik ilkesine uygunluğu yargı kararları ışığında tahlil edilmiştir.