Üstün Zekalıların Kültürel Özellikleri Üzerine Yürütülen Çalışmaların Doküman Analizi


Bıçakçı M.

8.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 December 2020, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Bu araştırmada, sistematik literatür taraması yapılarak üstün zekalıların kültürel özellikleri üzerine yapılan araştırmaların doküman analizi yapılmıştır. İncelenecek araştırmalara sistematik literatür taraması yapılarak ulaşılmıştır. Bu araştırma nitel paradigma çerçevesinde betimsel düzeyde yürütülmüştür. İncelenecek dokümanların bulunması sürecinde sistematik literatür taraması yapılmıştır. WoS 79 milyon kaynağı kayıtlarında barındırması ve en sık kullanılan, iyi bilinen veri tabanlarından biri olması gerekçesiyle seçilmiştir. İncelenecek araştırmanın literatür setine dahil etme ve dışlama kriterleri; (a) 2010-2020 yılları arasında yayımlanması (b) doküman türünün makale olması, (c) çalışmanın dilinin Türkçe veya İngilizce olması, (d) WoS indekslerinin Emerging Sources Citiation Index (ESCI) ve Social Sciences Citiation Index (SSCI) olması ve son olarak, (e) Journal for the Education of the Gifted (JEG), Roeper Review, A Journal on Gifted Education (AJGE), High Ability Studies (HAS) veya Gifted Child Quarterly (GCQ) dergilerinden birinde yayımlanmak olarak belirlenmiştir. Literatürde kültürün önemi güncel kuramlarla çizildiği için, 2010-2020 arasında, yani son 10 yıldaki çalışmalar incelenmiştir. İncelenecek çalışmaların iyi bilinen dergilerde yayınlanması koşulu ise, amaca yönelik temel araştırmaları bulmak için getirilmiştir. Web of Science incelenerek elde edilen 10 çalışmaya harici 1 çalışma eklenmiş ve toplam 11 çalışma incelenmiştir. 11 çalışma tablo içinde analiz edilmiş ve sunulmuştur. Araştırmalar toplam yedi farklı ülkeden veri toplamıştır. Araştırmaların toplam katılımcı sayısı 7747’dir. Bu araştırmaların beş tanesi iki ülkeyi beş tanesi bir ülke içindeki farklı kültürleri karşılaştırmış ve bir tanesi ülkenin kültürel yapısının etkilerini incelemiştir. Araştırmaların üstün zekalılarda kültürü inceleme amaçları 3 farklı kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler şu şekildedir: Akademik (n = 5), sosyal/toplumsal (n = 3) ve kariyer (n = 3). Sekiz araştırma bireyci/toplulukçuluk kültür boyutunda araştırma yürütmüştür. Bu bulgu, kültürün incelendiği düzeyler bakımından literatür tarafından desteklenmektedir. Elde edilen diğer konu bulgularından yola çıkıldığında, üstün zekalıların kültürel özellikleriyle ilgili çalışma alanının bilimsel olgunlaşma süreçlerinden Baconyan (ilk araştırmalarla temel atılması ve rutin konuların incelenmesi) (Bunge, 1968) içerisinde olduğu öne sürülebilir. u araştırmada WoS veritabanı kullanılarak WoS’un sosyal/beşeri bilimlere yönelik negatif yanlılığı göz önünde bulundurulduğunda, bu bir sınırlılık olarak sayılabilir. Farklı veritabanları kullanılarak araştırma yürütülmesi önerilebilir. Araştırmada incelenecek çalışmalara ulaşılırken yıl, doküman türü, indeks, dil ve dergi kısıtlamaları getirilmiştir, ileri araştırmalar farklı şekillerde yürütülebilir.