Türk Üniversite Tiyatrosunda Geleneksel Kültür Araştırmalarının İşlevi


EZİCİ T.

Tiyatro Araştırmaları Dergisi-Ankara Üniversitesi DTCF, vol.25, no.25, pp.63-73, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

In recent years neo-liberal globalization forces and their mass media have been modifying these values according to “market needs”. This practice is eroding the cultural diversity between and within nations, and may result in a homogeneous market-optimized world-culture. This is the case in modern multi-cultural Turkey, where many social, cultural and political problems exist. Indeed, the case was started during the Tanzimat (Reorganization) period, where western values were taken as the normative goals. This process has continued under the Turkish Republic. It has brought the Western Theater model to dominance, and has also resulted in the marginalization of traditional oral theaters which were based on multiculturalism with multiple identities and ethnicities. We can make a research in theater schools in Turkey that systematically combines the collective symbols, images, verbal and visional expressions, aesthetic codes of multi-cultural construction of the indigenous civilizations of Anatolia. Kardeşlik Töreni Samah/Fraternity CeremonySamah is a perfect model of traditional culture of research and practice in university theater.

Özet

Son yıllarda neoliberal politikalar ve kitle iletişim araçları belli değerleri piyasanın ihtiyaçlarına göre değiştirdi. Bu uygulama kültürler arası çeşitlilikleri de tek bir ulusun barındırdığı çeşitlilikleri de erozyona uğratarak hem homojen hem de piyasa açısından optimize edilmiş bir dünya kültürünü üretti. Pek çok sosyal, kültürel ve politik sorunla uğraşan modern çok kültürlü Türkiye’de de durum budur. Bu durum, batılı değerlerin hedef haline geldiği Tanzimat döneminde başlamıştır. Bu süreç cumhuriyet döneminde de sürmüştür. Batı tarzı tiyatro egemen hale gelirken, çokkültürlü, çoğul kimlikli ve etnisiteli geleneksel ve sözlü kültürün bir parçası olan tiyatro etkinliği bir tarafa itilmiştir. Türkiye’deki tiyatro bölümlerinde sistematik bir biçimde Anadolu uygarlıklarının çok kültürlü yapısının estetik kodlarından türetilmiş kolektif sembol, imge, dilsel ve görsel ifadelerin araştırıldığı çalışmalar yapılmaktadır. Kardeşlik Töreni Samah bir tiyatro bölümünde geleneksel kültüre ilişkin araştırma ve uygulamanın kusursuz bir örneği olarak görülebilir.