“PLAY” IN THE DRAWINGS OF PRESCHOOL CHILDREN (48-72 MONTHS)


Creative Commons License

Durmusoglu M. C., Seçim E. S., Yavuz R.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.3, pp.1579-1601, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1172319
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1579-1601
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study aimed at determining preschool children’s (48-72 months) opinions on plays. In this study, a descriptive case study pattern was used in this study and data were collected from 40 children in kindergartens affiliated to the Ministry of National Education (MoNE), Turkey, by using the convenience sampling method. Data collection tools were semi-structured interview forms and play drawings of children. The data obtained were analyzed using qualitative analysis methods. It was determined that children preferred outdoor and open spaces as play space, their peers as playmates, tools and pretend play toys as play material, dramatic plays as play type, and the names they created and known names as play names in their drawings. Participant children expressed that they mostly felt positive emotions for the child they played with. It was also determined that the favorite play of most of the children was hide and seek. It is recommended to conduct a study with a larger sample group by examining children’s play drawings according to different variables.
Bu çalışma ile okul öncesi dönem çocuklarının (48-72 ay) oyun hakkındaki görüşleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici durum çalışması deseni kullanılmıştır. Uygun örneklem yöntemi kullanılarak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokullarındaki 40 çocuktan veri toplanmıştır. Veri toplama araçları yarı yapılandırılmış görüşme formu ve çocukların çizdikleri oyun resimleridir. Süreç sonunda elde edilen veriler nitel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukların resimlerinde çizdikleri oyunlarda; çoğunlukla mekân olarak dış ve açık mekânı, oyun arkadaşı olarak akranlarını, oyun materyali olarak araç-gereçleri ve temsili oyuncakları, oyun türü olarak dramatik oyunları, oyun adı olarak hem kendi buldukları oyun adı hem de bilinen oyun adlarını tercih ettikleri ve oyun oynadığı çocuk için çoğunlukla olumlu duygular hissettiklerini ifade etmektedirler. Aynı zamanda çocukların büyük bir bölümünde en sevilen oyunun saklambaç oyunu olduğu görülmektedir. Araştırmanın başka bir çalışmanın çocukların oyun çizimlerinin farklı değişkenlere göre de incelenmesi planlanarak daha geniş örneklemlere uygulanması önerilmektedir.