KAPILER ELEKTROKROMATOGRAFI IÇIN POLIMETAKRILOIL-LFENILALANIN [PMAPA]-TABANLI MONOLITIK KOLON


DERAZSHAMSHIR A., AŞIR S., GÖKTÜRK BAŞAL I. , EKTİRİCİ S., YILMAZ F., DENİZLİ A.

13.ULUSAL AFİNİTE TEKNİKLERİ KONGRESİ, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye