KAPILER ELEKTROKROMATOGRAFI IÇIN POLIMETAKRILOIL-LFENILALANIN [PMAPA]-TABANLI MONOLITIK KOLON


DERAZSHAMSHIR A., AŞIR S., GÖKTÜRK BAŞAL I. , EKTİRİCİ S., YILMAZ F., DENİZLİ A.

13.ULUSAL AFİNİTE TEKNİKLERİ KONGRESİ, Turkey, 4 - 06 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey