Double İmpacted inverted mesiodentes:a rare case presentation


ŞİMŞEK H. , ÖZŞİN ÖZLER C. , TÜZ H. H. , ÇEHRELİ Z. C.

105th FDI 2017 World Dental Congress, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri