The Impact of Performance-Based Supplementary Payment System on Quality of Hospital Service: Evaluations of Hospital Managers and Health Staff


Korku C., Kaya S.

Verimlilik Dergisi, no.3, pp.83-113, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Verimlilik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.83-113
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

This study is conducted in order to reveal the effects of the performance based supplementary payment system on quality of hospital service in training and research hospitals affiliated to the Ministry of Health. The questionnaire designed to assess the effects of this practice on service quality is applied to hospital administrators and health personnel working in a training and research hospital. In the study, numerical and percentage values are given as descriptive statistics. Whether there is a difference between the groups is examined by chi-square tests. According to analysis results of 212 participants; while waiting time for patient examination, tests, hospitalization and operation are decreasing, the patient satisfaction in medical services is increasing. On the other hand, unnecessary tests, hospitalization, interventions without indication unethical behaviour have increased.

Bu çalışma, T. C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde uygulanmaya konan performansa dayalı ek ödeme sisteminin hastane hizmet kalitesine etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu uygulamanın hizmet kalitesine etkilerini değerlendirmek için oluşturulan anket bir eğitim ve araştırma hastanesindeki hastane yöneticilerine ve kliniklerde çalışan sağlık personeline uygulanmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistik olarak sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. Gruplar arasında fark olup olmadığı Ki-Kare Testiyle incelenmiştir. Anketi cevaplayan 212 katılımcının değerlendirmelerine göre hastaların; muayene, tetkik, hastaneye yatmak ve ameliyat olmak için beklediği süreler azalmış, hasta memnuniyeti artmış ve hastaların hizmet alması daha kolay hale gelmiştir. Diğer taraftan, gereksiz tetkikler, gereksiz yatışlar, endikasyonsuz müdahaleler ve etik dışı davranışlar artmıştır.