“Rechtsstaat”, Hukuk Devleti ve Kamu Personeline Rücu’un Zorunluluğu


Creative Commons License

Artantaş O. Ç.

in: Prof. Dr. Metin Günday Armağanı, Doç. Dr. Burak Öztürk,Dr. D. Çiğdem Sever,Dr. Ilgın Özkaya Özlüer,Ar. Gör. Pınar Yaşar Şatıroğlu,Ar. Gör. Serdar Yılmaz,Ar. Gör. Betül Damar Çıtak, Editor, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.157-170, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Atılım Üniversitesi Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.157-170
  • Editors: Doç. Dr. Burak Öztürk,Dr. D. Çiğdem Sever,Dr. Ilgın Özkaya Özlüer,Ar. Gör. Pınar Yaşar Şatıroğlu,Ar. Gör. Serdar Yılmaz,Ar. Gör. Betül Damar Çıtak, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of “Rechtsstaat” has influenced many continental and peripheral legal systems in the field of the supremacy of law. In this paper, this concept has been compared with Anglo-American “Rule of Law” and Turkish “Hukuk Devleti” concepts, to obtain some deductions on prevention of arbitrariness. Finally, these deductions have been used to shed light into the issue of liability of public officials, a subtopic of the state liability, specifically about the arbitrary competence on recourse.

“Rechtsstaat” kavramı Kıta ve ötesinde birçok hukuk sisteminde hukukun üstünlüğü ilkelerine kaynaklık etmiştir. Bu çalışmada, bu kavram Angloamerikan “Rule of Law” ilkesi ve Türk “Hukuk Devleti” ilkesi ile karşılaştırılarak hukukun üstünlüğünün gereklerinden keyfiliğin önlenmesi ilkesi ile ilgili çıkarımlar yapılmıştır. Nihayetinde, bu çıkarımlar devletin sorumluluğunun alt konularından kamu personelinin mali sorumluluğu rejimine ilişkin bir keyfiliğin, rücu keyfiliğin önlenmesi konusundaki görüşler ile tasımlanmıştır.