Hedeflenmiş Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Homozigot TACI Mutasyonu Saptanan Bir CVID Olgusu


TAN Ç., AKARSU A., ÖZBEK B., GÜR ÇETİNKAYA P., ÖZGÜL R. K., ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N., ...More

3.KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 12 - 15 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes