Gelecek Nesillerin Mimarı Öğretmenler


Aydoğdu C.

in: Cumhuriyet'in 100. Yılında Öğretmenlik Mesleği Dünü, Bugünü ve Yarını, Şefika Şule Erçetin,Gökhan Dağhan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.165-176, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.165-176
  • Editors: Şefika Şule Erçetin,Gökhan Dağhan, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Eğitimin bir ülke için en önemli unsur olduğu konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Bir ülkenin gittikçe artan bilgi tabanlı küresel toplum ve ekonomiler içinde gelişimini sağlayabilmesi, sürdürebilmesi ve yaşamaya devam edebilmesi iyi eğitilmiş ve iyi vatandaşlardan oluşan bir nüfusa sahip olmasına bağlıdır.  Bu bakımdan eğitimin en temel görevlerinden biri, bireyin kişiliğini olumlu yönde etkileyerek iyi bir vatandaş olmasına katkı sağlayarak aynı kültürü yaşayan, aynı geçmişi paylaşan ve aynı gelecek düşüncesine sahip insanların yetişmesidir. Bu özelliklere sahip insanlar milleti oluşturur. Eğitim sistemlerinin temel amacı o ülkenin nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık eğitimini vermek, Türk milletini millet yapan kültürel ve medeniyet değerlerini gelecek nesillere aktarmaktır. Türk Milletinin ülküsünü gelecek nesillere aktarmak yani deden toruna Türk Milletinin kültürel gen mesajlarını aktarmak da eğitim sisteminin görevleri arasındadır. Bu görev eğitim sisteminin en önemli öğesi olan öğretmen eliyle yapılacaktır. Eğitim, teknolojik gelişmelere göre sürekli yenilenme ihtiyacı hissetse de insan unsurunun hiçbir zaman tamamen devre dışı kalmayacağı söylenebilir. Bu da öğretmenlik mesleğinin geleceğin dünyasında da var olacağı şeklinde yorumlanabilir. Kısaca öğretmenlik mesleği gelecekte yok olmanın aksine önemi daha da artacaktır. Fakat öğretmenin işlevi ve sorumlulukları değişecektir.  Öğretmenler artık gelecek dönemin liderlerinden de öte gelecek dönemin önderleri olacaklardır. Tarihte yeni bir sayfa açan ve tarihte tekerrürü kıran kişiler öğretmenler olacaktır. Gelecek nesillerin mimarı olan, toplumsal ihtiyaçların karşılanması hususunda daima bir öncü görevini üstlenen öğretmenler, geleceğin eğitiminde de kuşkusuz bir lokomotif vazifesini üstlenmeye devam edeceklerdir. Yarının öğretmenleri; Türk Milletini dünya milletler ailesi içerisinde farklı kılan kültürel ve medeniyet değerlerini bilen, sindiren, yaşamına adapte eden, Atatürk’ün ülküsünü rehber olarak gören birey olarak yetiştirilmiş, milletinin ve devletinin çıkarlarını şahsi çıkarlarına tercih eden, erdemli, vefalı, evrensel değerleri benimsemiş, 21. Yüzyıl eğitim becerilerinin uygulayıcısı, reformcu eğitmenler olmak zorundadırlar.