Arzu Karmaşası


Yurduşen İ. , Yurdusen S.

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, cilt.4, ss.11-23, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.31682/ayna.470715
  • Dergi Adı: AYNA Klinik Psikoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.11-23

Özet

Bu yazıda, öncelikle topolojik bir problem olan Königsberg Köprü Probleminin ne olduğu ve matematiksel olarak çıkmaza girmesinin nedenleri anlatılmış, bu problemin Freud’un rapor ettiği “Fare Adam” vakasının obsesif semptomları ile benzerliği ele alınmıştır. Daha sonra ise psikanalist Jacques Lacan’ın Fare Adam vakasını psiko-topolojik bakış açısı ile yorumlamasına (Cross-cap) ve belirtilerin sebeplerini R-Şeması ile açıklamasına yer verilmiştir. Lacan’ın Fare Adam vakasına ilişkin kavramsallaştırmasının, özellikle obsesif-kompulsif tarzda şikayetlerle başvuran kişilere yardımcı olabilmek için, alanda çalışan klinisyenlere ışık tutacağı değerlendirilmektedir

In this paper, first of all a topological problem, called as a Königsberg Bridges Problem and the impossibility of its solution with the acknowledged rules were explained. Next, the similarity in terms of the impossiblity of the Bridge Problem’s solutions and Freud’s Rat Man case’s symptoms were discussed. Finally, the interpretation of the Rat Man by Jacques Lacan using his psycho-topological explanations and R-Schema are explained in detail. The explanations made by Jacques Lacan about the Rat Man are thought to be helpful for those clinicians who work with the people, reporting obsessivecompulsive problems