INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL SKILLS IN DESIGN EDUCATION AND A COURSE SYLLABUS


Creative Commons License

EKEN B.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.13, no.1, pp.1-12, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Abstract

Innovation is based on finding solutions to existing problems. It does not mean necessarily that something is “new”, rather it means improved solutions for user needs. Design and innovation show great similarities at a basic level. If design is defined as the art of problem solving; creative industries always strive to achieve creative and innovative results while considering user needs. For this reason, one of the most basic prospects of design education is to provide students with an innovative, creative and critical perspective. Innovative thinking ability also enhance educational methods, encouraging students to use a higher level of critical thinking to solve problems. The fact that design has a versatile and multi-disciplinary structure makes it necessary to plan the design education in a way that offer this versatility. A student who receives a design education should have the knowledge to take the initiative to realize their ideas as well as their creative ability. Students who graduate from creative industry departments in higher education later often works in multidisciplinary environments; In this study, a course syllabus on the basic concepts of innovative thinking, innovation creation and entrepreneurship has been proposed to be taught in design education in order to provide a basis for their activities in the fields of business, entrepreneurship and marketing. In the research process, literature reviews and document analyzes were made using textual analysis method from primary and secondary sources.
İnovasyon, mevcut çözümleri araştırmaya dayanır, bir şeyin “yeni” olması demek değil, var olanı iyileştirmeye, geliştirmeye ve ihtiyaca yönelik çözüm bulmak demektir. Bu noktada tasarım ve inovasyon temel bağlamda büyük benzerlikler göstermektedir. Tasarım problem çözme sanatı olarak tanımlanırsa, yaratıcı endüstriler daima kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yaratıcı ve yenilikçi yönü kuvvetli sonuçlar elde etmek için çabalarlar. Bu sebeple, tasarım eğitiminin en temel amaçlarından biri öğrenciye yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır. Yenilikçi düşünme yeteneği eğitim yöntemlerini de geliştirerek öğrencileri problemleri çözmek için daha yüksek bir düşünme düzeyi kullanmaya zorlar. Tasarımın çok yönlü ve çok disiplinli bir yapıya sahip olması tasarım eğitiminin de bu şekilde düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Tasarım eğitimi alan bir öğrenci yaratıcı kabiliyetinin yanında bu fikirleri gerçekleştirebilecek girişimde bulunacak bilgiye de sahip olmalıdır. Yaratıcı endüstri bölümlerinden mezun olan öğrenciler çoğu zaman çok disiplinli ortamlarda; işletme, girişimcilik, pazarlama alanlarında da faaliyet gösterdikleri için bir temel oluşturması adına bu çalışmada tasarım eğitiminde okutulmak üzere inovatif düşünme, inovasyon yaratımı ve girişimcilik temel kavramlarını konu alan bir ders önerisinde bulunulmuştur.