Gelirden Alınan Vergiler ve Fiyat Enflasyonu: Türkiye'de Mali Sürüklenme


Konukcu Önal D.

ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Research, 22 - 23 January 2022, pp.69-76

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.69-76
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Türkiye ekonomisinin yaklaşık son yetmiş yıllık enflasyon serüveninde ciddi düzeyde bir nominal mali sürüklenme etkisi olup olmadığını ekonometrik bir tahminle incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, 1955-2020 yıllarını kapsayan bir dönem için gerçekleştirilen ekonometrik tahminler, Türkiye’de yaşanan fiyat enflasyonlarının mali sürüklenme etkisiyle gelir üzerinden alınan vergilerin gayri safi yurtiçi hasıla içindeki paylarını arttırdığını ortaya koymaktadır. Ancak, bu tahminler, hem enflasyon oranlarının hem de bu oranlardaki belirsizliklerin belirli bir düzeyi aşmasıyla reel vergi gelirleri üzerindeki nominal mali sürüklenme etkisinin zayıfladığına işaret etmektedir.