Postkolonyalizm Bağlamında Türkiye’deki Sporcu Göçü


Durdubaş D., Koruç Z.

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, vol.28, no.3, pp.155-166, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı postkolonyal ilişkilerin önemli rolü olduğu düşünülen “modern spor” olgusunu eleştirel bir bakışla ele almak, sporun postkolonyal yapıdaki yerini yetenek göçü çerçevesinden hareketle gözler önüne sermek ve Türkiye özelinde durumun ne olduğunu açıklamaya çalışmaktır. Spor, postkolonyal bakış açısıyla eski kolonyal yapının üzerine kurulmuştur ve oluşturulan bu sistemde sömürge-sömüren arasındaki uçurum ekonomik anlamda daha da derinleşmiştir. Yeni yapı sayesinde dünyanın güçlü ekonomileri sporda kaçınılmaz olarak bir çekim merkezi haline gelmiş ve az gelişmiş ülkelerdeki yeteneklerin düşük maliyetlerle bu ülkelere göçleri ile pekişmiştir. Yetenekli sporcuların küresel spor ekonomisini elinde bulunduran güçlü ülkelere ve futbol örneğinde olduğu gibi bu ülkelerin büyük kulüplerine gitmeleri, onlar adına önemli bir adım olsa da, geldikleri ülkelerin sistematik olarak “yeteneksizleştirilmesi” anlamına gelmektedir. Diğer taraftan formel anlamda kolonyal bağları olmayan Türkiye gibi ülkelerin spor sistemleri ise açıklamaya çalışılan postkolonyal yapıya uygun olarak, az gelişmiş ülkelerden gelen göçlerle şekillenen bazı branşlar ve yüksek kontratlarla gelen yaşlı ünlü futbolcularla var olan yapıya hizmet etmektedir.