TEACHING CONCEPTS TO STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS: TOUCH-LISTEN-LEARN MODEL


Kırboyun S., ZORLUOĞLU S. L., Uçuş H., KULEKCI H.

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, vol.13, no.2, pp.151-163, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.151-163
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Visual representations, such as graphics and shapes, are modes of presenting information that can pose a challenge for individuals with visual impairments. To address this issue, mobile technologies that provide tactile and auditory stimuli have been developed to ensure equal learning opportunities for individuals with visual impairments. The study investigates the extent to which Touch-Listen-Learn model, implemented through Tactile Images Reader mobile application, contributes to the concept teaching of students with visual impairments. This study used the Touch-Listen-Learn model to teach concepts to three secondary school students with visual impairments. Each student used, only tactile material, tactile material with audio description, and the Touch-Listen-Learn model. Students with visual impairments were able to actively participate in the concept teaching through the Touch-Listen-Learn Model. The results suggest that the use of the Touch-Listen-Learn model could support independent and self-paced visual information learning among students with visual impairment.
Bilginin sunum şekillerinden olan grafik, şekil gibi görsel temsiller görme yetersizliği olan bireyler için bir sınırlılıkken, dokunsal ve işitsel uyaranlara hitap edecek şekilde geliştirilmiş mobil teknolojiler görme yetersizliği olan bireyler için eğitimde bağımsız öğrenme ve fırsat eşitliği sağlamada son derece önemlidir. Bu bağlamda, çalışmada birden fazla duyu organına hitap eden Tactile Images Reader mobil uygulaması (TIR) kullanılarak Dokun-Duy-Öğren modelinin görme yetersizliği olan öğrencilerin bireysel ve bağımsız bir şekilde kavram öğrenimine nasıl katkı sağladığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Dokun-Duy-Öğren modeli ile kavram öğrenimi görme yetersizliğinden etkilenmiş üç öğrencinin deneyimi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler sırasıyla kabartma/dokunsal materyali sadece dokunsal; sesli betimleme eşliğinde dokunsal; son olarak TIR destekli Dokun-Duy-Öğren modeli ile kavram öğrenimi sürecine etkin katılım sağlamıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre çalışmaya katılan öğrencilerin, TIR kullanarak Dokun-Duy-Öğren modelinin eğitimde kullanılmasının, bağımsız ve kendi hızında görsel bilgileri öğrenmelerini destekleyeceği yönünde görüşleri olduğu tespit edilmiştir.