Kamu Hizmeti ve Bedel


Creative Commons License

Artantaş O. Ç.

Çakmak Yayınları, Ankara, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Çakmak Yayınları
  • City: Ankara
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de kamu hizmetlerinin tanımlanmasında ve kamu hizmetlerinden alınacak bedellerin hangi ilkelere tabi olacağına dair tartışmalar uzunca zamandır yürütülmektedir. Bu çalışmada da, ilk olarak kamu hizmetlerinin farklı görünümleri ile doktrin ve içtihattaki anlaşılışları irdelenmiş, daha sonra klasik bir ilke olan “meccanilik ilkesi”nin geçerliliği incelemeye tabi tutulmuştur. Bedel farklılaştırma gibi idarenin farklı bedelleme uygulamaları da kavramsal çerçeveyi tamamlamak için incelenmiştir. Kamu hizmetlerinin bedellenmesine uygulanacak hukuki rejimin kaynakları ele alınmış, bu rejime tatbik edilecek anayasal ilkeler tespit edilmiştir. Bu kavramsal çerçeveden hareketle kamu hizmetlerinden alınacak bedellere ilişkin doktrinde yürütülen temel tartışmalar ele alınmıştır. Özellikle kamu hizmetinden bedel alınıp alınamayacağı, alınabilirse kâr edilip edilemeyeceği hususu incelenmiş, sonuç olarak anayasal sosyal devlet ilkesi ve kamu hizmetinin bedellenmesi arasında yakın bir hukuki ilişki olduğu savlanmıştır.