Non Homogenous Poisson Process and Change Point Problem


YİĞİTER A. , ÜNLÜ H.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7 - 12 Mayıs 2015

  • Yayın Türü: Bildiri