Yaşlanma Algıları Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma


GÜNAY G., AYDINER BOYLU A. , KILIÇ C.

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 4 - 06 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text