Turkish Public Administration’s Institutional Capacity in the Membership Process to the European Union


SADİOĞLU U., ÇİFCİ Y., EZİN E., DİNÇ B.

Siyasal: Journal of Political Sciences (Online) , vol.29, no.2, pp.291-312, 2020 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/siyasal.2020.29.2.0073
  • Journal Name: Siyasal: Journal of Political Sciences (Online)
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.291-312
  • Keywords: Directorate for EU Affairs, Public Administration, Ministries, Institutional Capacity, Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The development of Turkey’s administration capacity necessary for the orientation, monitoring and coordination of the preparatory work for its membership to the European Union has reached an important level. For the foreseeable future, the transformation and the administration level of the relevant body is directly affected by the relations between Turkey and the EU, and, in turn, this affects the relations between them. The body was first established as the General Secretary for EU Affairs under the Prime Ministry. Later, it became an independent body and was named the Ministry for EU Affairs. More recently , it started functioning under the Ministry of Foreign Affairs as the Directorate for EU Affairs . In case of Turkey becoming a member of the EU, the directorate for EU Affairs will also be in charge of the coordination of the postmembership process. Not only has the Directorate’s place within the administrative structure changed after the passage to the presidential system but its internal structure has also changed extensively. Monitoring the institutional development of the directorate in recent history and the relevant organization in other ministries will shed light on the administrative capacity in the membership process. In addition, positive developments in the relations between Turkey and the EU will allow us to reinterpret the administrative position of the Directorate. This study, based on an institutionalist approach, reveals the institutional capacity of the Directorate for EU Affairs and of other relevant public administration by analyzing the relevant legislation and the activity reports of the body. Although the Directorate has accumulated the necessary administrative experience stemming from a long period of candidacy and membership negotiations, its administrative motivation has decreased in the last few years due to the stagnation observed in the relations between the parties.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde hazırlık çalışmalarının yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu içingerekli olan yönetim kapasitesinin gelişimi önemli bir düzeye ulaşmıştır. Sorumlu kuruluşun dönüşümü ve yakın gelecektekonumlanacağı yönetim düzeyi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden doğrudan etkilenmekte ve bu ilişkilere etki etmektedir.İlk olarak Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, ikinci olarak müstakil Avrupa Birliği Bakanlığı ve son olarakDışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı olan teşkilatın görevi aynı kapsamda devam etmektedir. AvrupaBirliği Başkanlığı muhtemel üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonundan da sorumludur. Cumhurbaşkanlığı hükümetsisteminde idari yapıdaki yeri değişen Başkanlığın kendi yapısı da önemli bir değişim geçirmiştir. Başkanlığın yakıntarihteki kurumsal gelişiminin ve diğer bakanlıklardaki ilgili teşkilatlanmanın izlenmesi gelecekte üyelik sürecinin yönetselkapasitesine ilişkin çıkarımlar yapmaya imkân vermektedir. Bununla birlikte ilişkilerdeki olumlu yöndeki gelişmelerBaşkanlığın idari konumunu yeniden yorumlaya imkân verebilir. Bu çalışmada, kurumsalcı yaklaşım temel alınarak,ilgili mevzuat incelenerek ve kuruluşun faaliyet raporları analiz edilerek Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ve ilgili diğer kamuyönetiminin kurumsal kapasitesi ortaya konulmuştur. Türkiye’nin uzun adaylık ve üyelik müzakereleri sürecinde yeterliyönetsel birikimi sağlamasına rağmen, son yıllarda ilişkilerde gözlenen durgunluk ve tıkanma ile yönetsel motivasyonuazalmaktadır.