Çağdaş Tiyatro Uygulamalarımızda Çokkültürlülük Kültürlerarasılık Kavramlarına Yaklaşım Paradigmalar ve Paradokslar


EZİCİ T.

Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Tiyatro Araştırmaları Dergisi