Condylar Hyperplasia in an Adult Patient


Creative Commons License

Akcan C. A., Aktaş A., Taner T.

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.32, no.3, pp.45-50, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Condylar hiperplasia is an uncommon malformation

of the mandible created by excessive growth of one

of the condyles. The cause of this hyperplasia is

unknown, but local circulatory problems, endocrine

disturbances, and trauma have been suggested as

possible etiologic factors. Condylar hyperplasia can

be seen with facial asymmetry, prognathism, cross

bite and open bite. It can result from an acceleration

of growth in one of the two developing condyles of

an adolescent, or it can be the outcome of continued

growth of one condyle after cessation of general

skeletal growth. This condition is distinguished from

the benign tumors osteochondroma and osteoma.

Various methods have been employed in the diagnosis

of condylar hyperplasia, including histopathologic

assessment, radiographic examination and scintigraphy.

Our case report is consist of a 37 years old male

patient suffering from condylar hyperplasia whose

general skeletal growth has stopped.

Kondillerin aşırı büyümesiyle karakterize kondiler

hiperplazi mandibulanın sık rastlanmayan malformasyonudur.

Bu hiperplazinin nedeni bilinmemektedir.

Ancak muhtemel etyolojik faktörler olarak lokal

dolaşım sorunları, endokrinal bozukluklar ve travma

görülmektedir. Kondiler hiperplazi fasiyal asimetri,

prognatizm, çapraz kapanış ve açık kapanışla birlikte

görülebilmektedir. Adolesanda gelişmekte olan

iki kondilden birinde büyümenin hızlanmasıyla ya

da genel iskeletsel büyümenin durmasından sonra

kondilin büyümesi nedeniyle oluşabilir. Bu durum

osteokondroma ve osteoma gibi benign tümörlerden

ayırt edilmelidir. Kondiler hiperplazinin diagnozunda

histopatolojik inceleme, radyografik değerlendirme

ve sintigrafiyi içerecek şekilde çeşitli metodlar kullanılmaktadır.

Vaka raporumuz, genel iskeletsel büyüme gelişmesi

bitmiş olan 37 yaşındaki kondilerhiperplazili hastayı

içermektedir.