INVESTIGATION OF FINANCIAL LITERACY LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES


Yücel S., Çiftçi N.

İnönü University International Journal of Social Sciences, vol.7, no.1, pp.143-161, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Her birey yaşamını idame ettirebilmek için finansal kararlar vermek zorundadır. Basit bir mutfak alışverişinden gayrimenkul alımına, emeklilik planlamasından yatırım kararlarına kadar hayatımızın her döneminde finansal tercihler yapmamız gerekmektedir. Finansal okuryazar olan bir birey bu konularda daha isabetli kararlar verecek ve bütçesini daha doğru yöneterek ülke ekonomisine de katkıda bulunacaktır. 21. yüzyılda hızla değişen piyasa koşulları, bireylerin finansal karar vermelerini gerektiren durumların artışı ve toplumun demografik yapısındaki değişimler, finansal okuryazarlık konusunun önemini su yüzüne çıkarmaktadır. Gündelik yaşamda yatırımdan tasarrufa, bilinçli tüketimden kredi kartı kullanımına kadar pek çok farklı alanda finansal araç ve uygulamaların artması sonucunda bireylerin sağlıklı finansal kararlar verebilmesi için finansal okuryazar olmaları zorunlu bir hale gelmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık seviyelerini ölçmek ve bu özelliklerin demografik değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde okuyan öğrenciler; örneklemini ise Hacettepe Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde okumakta olan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Anket sonuçlarında; öğrencilerin %45’inin finansal okuryazarlık hakkında ortalama bilgiye sahip olduğu, %38.6’sının ise finansal konularda başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.