MULTIPLE LAYERS OF TURKISH EDUCATIONAL POLICY THROUGH THE LENS OF ECOLOGICAL SYSTEM THEORY


Eranıl A. K., Demirkasımoğlu N.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.1105-1129, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1105-1129
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türk eğitim sisteminin mevcut politikasının Bronfenbrenner’ın ekolojik sistem kuramı çerçevesinde seçilmiş mevzuat ekseninde çözümlenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Türk eğitim sisteminin yapısıyla ilgili mevzuat ve resmî belgeler çalışma grubunu oluşturmaktadır ve ölçüt örneklem yönteminden faydalanılmıştır. Dokümanların seçilmesinde, Türk eğitim sisteminin genel yapısına yön veren güncel politika belgeleri ölçüt alınmıştır. Araştırmanın verileri ekolojik sistem kuramın katmanları çerçevesinde doküman analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre Türk eğitim sisteminin niteliğinin geliştirilmesi için kapsamlı politikaların üretilmeye çalışıldığı, ailelerin istenen düzeyde eğitim sistemine dahil edilemediği ve öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen politikaların güçlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca hem okul finansmanı hem de okulların fiziksel imkanlarının güçlendirilmesine yönelik çabalar yoğun olmakla birlikte, eğitim paydaşlarının beklentilerinin karşılanabilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Finansman yapısının eğitim ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmadığı, laiklik ve demokrasi ilkelerinin uygulamada sürdürülmesi, geliştirilmesi ve yerleştirilmesinde zorluklar olduğu ve yatırımların verimliliğinde sorunlar olduğu görülmektedir.