Tense shifts in the narrative construction of Turkish conversational storytelling: The use of the Past Tense and Conversational Historical Present (Türkçe etkileşimsel anlatıların anlatı yapılarında zaman değişimleri: Geçmiş zaman ve Etkileşimsel Tarihsel Geniş Zaman)


KÖKPINAR KAYA E.

18. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı (18th ICTL), Adana, Türkiye, 24 - 26 Şubat 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye