A Study of Typology Determination for Turkish Local Governments After The Local Government Reform in Europe


SADİOĞLU U., ÇİFCİ Y.

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.20, no.1, pp.255-292, 2021 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.255-292
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

In the historical process, the local governments have become increasingly important government units day by day. Therefore local governments need to be examined thoroughly. The typology studies for local governments focus on comparison of the countries’ local governments and assert their similarities and differences. In this study, the local government systems of the member states of the European Union, the typological studies conducted in Europe and the local government reform in Turkey are evaluated together. Especially whether or not to include the Turkish local governments after the reform within a typology is analyzed. As a result, although Turkish local governments are most similar to the French Napoleonic Model among the European local government typologies, they have created an unique local government model in recent years.
Yerel yönetimler tarihsel süreçte önemleri her geçen gün artan yönetim birimleri haline gelmişlerdir. Bu durum yerel yönetimlerin daha derinlemesine incelenmesini gerekli hale getirmiştir. Yerel yönetimlere yönelik olarak yapılan tipoloji çalışmaları ile ülkelerin yerel yönetimlerinin kıyaslanması, benzerlik ve farklılıklarının ortaya konulması üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yerel yönetim sistemleri, Avrupa’da yapılan tipoloji çalışmaları ve Türkiye’deki yerel yönetimler reformu birlikte değerlendirilmiştir. Özellikle reform sonrası Türk yerel yönetimlerinin de bir tipoloji kapsamına alınıp alınamayacağının analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, Türk yerel yönetimleri Avrupa yerel yönetim tipolojileri içerisinde en çok Fransız Napolyonik modele benzemekle birlikte, son yıllarda kendine has bir yerel yönetim modeli oluşturmuştur.