Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi klinik mikrobiyoloji laboratuvarından izole edilen P aeruginosa A baumanni E coli izolatlarının antibiyotik duyarlılıklarının EUCAST ve CLSI ya göre karşılaştırılması


Özden Ö., Maçin S., AKYÖN YILMAZ Y. , GÜR D.

3. ulusal klinik mikrobiyoloji kongresi-2015, Turkey, 18 - 22 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey