THE PLACE AND ROLE OF KİNSHİP BOND İN THE RELATİONSHİP BETWEEN THE BRİDE AND MOTHER-İN-LAW


çakır ş.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.36, pp.122-144, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The importence of the bride-mother-in-law relationship in the Turkish family structura is an undeniable fact. It is known that in case where this relationship doesn’t progress well, it causes marr,ages to end. Determining the bride-mother-in-law relationship although there are many factors such as the education level of the parties income level material and moral capital cultural level generation gap the effect of kinship on the course of this relationship will be examined in this study it will be tried to reveal the nature of the relationship between the bride-in-lwa who are related and the bride-in-laws who are not related. It wıll be discussed hoe the bride-mother-in-law relationship became chaotic when the kinship bond was identified with the concept of closeness and the concept of intimacy was perceived as borderless. It will be demonstrated with examples whether the kinship bond is an advantage or a disadvantage. Source person interwievs were conducted with brides. The substructure of the study was createdin the context of feminist theory.
Türk aile yapısı içinde gelin-kaynana ilişkisinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Öyle ki bu ilişkinin sağlıklı ilerleyemediği durumlarda evliliklerin bitmesine neden olduğu bilinmektedir. Gelin-kaynana ilişkisini belirleyen; tarafların eğitim düzeyi, gelir düzeyi, maddi manevi sermaye, kültür düzeyi, kuşak farkı gibi pek çok etken olmakla birlikte bu çalışmada bu ilişkinin gidişatında akrabalık bağının etkisi incelenmiştir. Akrabalık bağı bulunan gelin kaynanalar ile akrabalık ilişkisi bulunmayan gelin kaynanalar arasındaki ilişkinin niteliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Akrabalık bağının beraberinde “yakınlık” kavramı ile özdeşleştirilmesi ve yakınlık kavramının da sınır tanımazlık olarak algılanması ile gelin-kaynana ilişkisinin nasıl kaotik hal aldığı ele alınmıştır. Akrabalık bağının avantaj mı dezavantaj mı olduğu örneklerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kaynak kişi görüşmeleri gelinlerle yapılmış olup çalışmanın kuramsal alt yapısı Feminist teori bağlamında oluşturulmuştur.