Aslanhane Camisi Yapısal Davranışının İncelenmesi


Çakıcı S., Katipoğlu C., Işıkoğlu M.

Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2’, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Diyarbakır, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.237-250

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.237-250
  • Hacettepe University Affiliated: No

Abstract

Bu makalenin amacı 13.yy yapısı olan Arslanhane (Ahi Şerafettin) Camisinin zaman içerisinde gördüğü müdahalelerin dökümünü ortaya koyup, bugünkü yapısal durumunun deprem ve rüzgâr etkileri karşısında gösterdiği strüktürel davranışı incelemektir. Çalışmada ilk olarak yapının tarihi önemi, mekânsal kurgusu, malzeme-bezeme özellikleri ve strüktürel yapısından kısaca bahsedilmiştir. Daha sonra yapının geçmişten günümüze kadar geçirdiği onarımlar kronolojik olarak aktarılmıştır. Son olarak, caminin bugünkü durumu üzerinden deprem ve rüzgâra karşı yapısal hareketlerindeki değişimler anlatılmıştır.